Електронен дневник

Електронен дневник за училище

Електронен дневник за училище е онлайн услуга, която представлява интернет сайт, в който учителите публикуват оценки, отстъствия от часове, както и забележки за своите ученици. Сайтът предоставя потребителско име и парола на всеки родител, който желае да провери оценките на своето дете.
Често задавани въпроси

Какви са ползите от електронен дневник?

Чрез електронния дневник родителите могат по всяко време на денонощието да направят справка за текущите оценки по всички предмети, извинените и неизвинени отсъствия от часове, забележки от преподавателите, седмичната програма, график за контролни и класни работи през срока. Електронният дневник може напълно да замести хартиените дневници и ученически бележници и да се използва за много справки, които ще улеснят родители и учители.Програма за фактури   Freelance обяви за дистанционна работа по проекти
електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат