Касов апарат

Касов апарат

Касов апарат е електронно устройство за изчисляване и регистриране на продажбите. Съвременните касови апарати отпечатват касова бележка за продажбата. Първите касови апарати се появяват с цел предотвратяване на злоупотреби от страна на продавачи. Касовите апарати са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти.
Често задавани въпроси

Може ли стар касов апарат да бъде дооборудван с GPRS модем?

Има възможност стари апарати да се дооборудват с GPRS модеми. Затова е необходимо да се смени вградената им програма и евентуално да им се добави платка, ако нямат такава. На повече от половината касови апарати в експлоатация може да се добави такава функция. Това допълнение струва около 150 лева, но цените на GPRS модулите непрекъснато падат и вероятно цената ще падне също.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат