Електронен подпис

Универсален електронен подпис - УЕП

Универсален електронен подпис (УЕП) е средство за електронна идентификация.
Чрез УЕП вие постигате максимална защита на вашата информация от последващи промени и потвърждавате съгласието си със съдържанието на електронния документ. Всеки документ (договор, оферта, фактура) подписан с електронен подпис притежава същата сила и валидност като при саморъчен подпис на хартия.

Ако информацията Ви беше полезна, моля натиснете бутончето.
Често задавани въпроси

Защо подписът се нарича универсален?

Подписът е генериран с помощта на сложни математически алгоритми, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги. Това обстоятелство го прави валиден пред държавните органи и органите на местното самоуправление, като по този начин се гарантира от трета независима страна, че документът, подписан с електронния подпис, е напълно истински.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат