Електронен подпис

Универсален електронен подпис - УЕП

Универсален електронен подпис (УЕП) е средство за електронна идентификация.
Чрез УЕП вие постигате максимална защита на вашата информация от последващи промени и потвърждавате съгласието си със съдържанието на електронния документ. Всеки документ (договор, оферта, фактура) подписан с електронен подпис притежава същата сила и валидност като при саморъчен подпис на хартия.

Ако информацията Ви беше полезна, моля натиснете бутончето.
Често задавани въпроси

Къде може да ви послужи Универсалният електронен подпис?

Наличието на електронен подпис ви спестява време и усилия. Универсалният електронен подпис ви дава възможност за индивидуална или фирмена идентификация при онлайн търговия, финансови транзакции, електронна кореспонденция, както и при извършване на изявления от и до държавни органи и органи на местното самоуправление. Възможно е и подаването на годишна данъчна декларация към НАП през Интернет като я подпишете с електронен подпис. Можете да попълвате справки за ДДС, да подавате митническите си декларации или ГФО към НСИ. Чрез електронен подпис може да подписвате справки и декларации към НОИ, да получавате справки за социално и здравно осигуряване и др. Можете да го използвате пред всички институции изискващи или допускащи електронна оторизация и/или подпис.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат