Електронен подпис

Универсален електронен подпис - УЕП

Универсален електронен подпис (УЕП) е средство за електронна идентификация.
Чрез УЕП вие постигате максимална защита на вашата информация от последващи промени и потвърждавате съгласието си със съдържанието на електронния документ. Всеки документ (договор, оферта, фактура) подписан с електронен подпис притежава същата сила и валидност като при саморъчен подпис на хартия.

Ако информацията Ви беше полезна, моля натиснете бутончето.
Често задавани въпроси

Кой може да притежава универсален електронен подпис?

Универсален електронен подпис може да притежава всяко законно регистрирано местно или чуждестранно юридическо лице, както и всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин пребиваващ в страната. УЕП може да се ползва също така от мрежови обекти (например сървър), както и на други хардуерни и софтуерни обекти.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат