Електронна книга

Електронна книга

Електронна книга е електронна версия на печатната книга. Тя може да се чете на компютър, лаптоп, или мобилно устройство предназначено за четене на електронна книга, което се нарича също електронна книга. Съдържанието на електронната книга представлява файл, който може да се разпространява под формата на CD, DVD, флашка или да бъде изтеглен от Интернет. Тези файлове са в кодиран вид и за да може да бъде възпрозведено съдържанието им е необходим специализиран софтуер и хардуер. Разликите в съдържанието между електронната книга и печатната са по отношение на структурата на текста. В печатната книга се спазва линейната структура на речта. Всяка част следват едно след друго и препращането от една част на книгата към друга става доста тромаво, изисквайки от читателя да премества погледа си от реда, който чете или дори да прелиства книгата. При печатната книга препращането към външни източници на информация в реално време е почти невъзможно. В същинската електронна книга изградена на принципа на хипертекста (определена дума или израз представляват незабавна препратка към друга част на книгата или друг документ) това не представлява никакъв проблем.
Често задавани въпроси

Какви са предимствата на електронната книга?

Главните предимства са по-ниска цена на съдържанието и икономията на място. Електронната книга е с малък размер и тегло, независимо от нейния обем. Може да се носят хиляди пъти повече книги в ръка. Спомага за опазване на околната среда, тъй като няма нужда от хартия, нито от мастило. Не съществува риск от повреждане или износване на страниците. Възможност за неограничен тираж. Има възможност за комбиниране на текст, графика, анимация и звук. Лесно търсене на информацията в книгата. Ако дадена книга не ви хареса се изтрива от устройството. Може да се избира големина на шрифта при четене и да се чете при ниска осветеност или пълна тъмнина. Също електронната книга може да се създаде и продаде много по-бързо от обикновенната книга.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат