Електронна книга

Електронна книга

Електронна книга е електронна версия на печатната книга. Тя може да се чете на компютър, лаптоп, или мобилно устройство предназначено за четене на електронна книга, което се нарича също електронна книга. Съдържанието на електронната книга представлява файл, който може да се разпространява под формата на CD, DVD, флашка или да бъде изтеглен от Интернет. Тези файлове са в кодиран вид и за да може да бъде възпрозведено съдържанието им е необходим специализиран софтуер и хардуер. Разликите в съдържанието между електронната книга и печатната са по отношение на структурата на текста. В печатната книга се спазва линейната структура на речта. Всяка част следват едно след друго и препращането от една част на книгата към друга става доста тромаво, изисквайки от читателя да премества погледа си от реда, който чете или дори да прелиства книгата. При печатната книга препращането към външни източници на информация в реално време е почти невъзможно. В същинската електронна книга изградена на принципа на хипертекста (определена дума или израз представляват незабавна препратка към друга част на книгата или друг документ) това не представлява никакъв проблем.
Често задавани въпроси

Как се създават електронни книги?

Създаването на електронна книга изисква използването на специални програми. С тях могат да се правят и електронни списания, електронни вестници, учебници с цел разпространяване по Интернет или на диск. Всеки може да създаде електронна книга, след кратко запознаване с програмата. Проблемът с публикуването на книги са свързани преди всичко с авторските права, които не съответстват на съвременните начини за разпространение на информацията. Успехът на което и да е устройство или технология ще зависи от това, дали то ще поддържа електронни книги в популярни и общодостъпни формати - PDF, DOC, HTML, TXT.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат