Касов апарат

Касов апарат

Касов апарат е електронно устройство за изчисляване и регистриране на продажбите. Съвременните касови апарати отпечатват касова бележка за продажбата. Първите касови апарати се появяват с цел предотвратяване на злоупотреби от страна на продавачи. Касовите апарати са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти.
Често задавани въпроси

Дистанционна връзка на касови апарати с НАП?

Новите модели електронни касови апарати отговарят на изискванията на Наредба H18 на Министерство на финансите, като осигуряват дистанционна връзка с НАП чрез GPRS за нуждите на органите по приходите. Връзката с НАП може да стане чрез GPRS (технология за пренос на данни през мрежите на мобилните оператори) или чрез Интернет. По-евтиният от двата варианта е използването на GPRS. По-този начин са изградени системите в Сърбия, Босна и Херцеговина, Армения, Албания. Към касовия апарат се свързва специализиран GPRS модем, който може да е вграден вътре в апарата. Той осигурява връзка на фискалното устройство със централен сървър на НАП и изпраща изискваните данни.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат