Касов апарат

Касов апарат

Касов апарат е електронно устройство за изчисляване и регистриране на продажбите. Съвременните касови апарати отпечатват касова бележка за продажбата. Първите касови апарати се появяват с цел предотвратяване на злоупотреби от страна на продавачи. Касовите апарати са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти.
Често задавани въпроси

Признава ли се покупката на нов касов апарат за фирмен разход?

По данни на производители в България се продават приблизително 4000-5000 касови апарата на месец. Покупката им се признава за разход и се приспада от данъчната основа.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат