Електронен подпис

Универсален електронен подпис - УЕП

Универсален електронен подпис (УЕП) е средство за електронна идентификация.
Чрез УЕП вие постигате максимална защита на вашата информация от последващи промени и потвърждавате съгласието си със съдържанието на електронния документ. Всеки документ (договор, оферта, фактура) подписан с електронен подпис притежава същата сила и валидност като при саморъчен подпис на хартия.

Ако информацията Ви беше полезна, моля натиснете бутончето.
Често задавани въпроси

Как функционира електронният подпис?

За да подпишете електронен документ с универсален електронен подпис, трябва да притежавате Удостоверение за универсален електронен подпис, технически носители (смарт карта и карточетец) и специален софтуер за управление на карти и за работа с електронни документи.

Законът за електронния документ и електронният подпис (ЗЕДЕП) изисква частният ключ на универсалните електронни подписи задължително да се генерира и съхранява върху сигурен носител, какъвто е смарт-картата. Тя се свързва с компютър посредством карточетец.

При издаването на Удостоверение за универсален електронен подпис вие ще получите двойка специални файлове, т. нар. частен и публичен ключ. Частният ключ се използва при създаването на електронния подпис. Не предоставяйте своя частен ключ на никого. Публичният ключ се използва за проверка на електронния подпис от получателя на електронния документ. Чрез публичния ключ се удостоверява, че документът е подписан именно от вас. Двата ключа ще бъдат записани на вашата смарт карта, която ще бъде защитена с ПИН код. Персоналният идентификационен номер (ПИН) ще ви дава достъп до смарт картата при подписване на електронен документ. За инициализиране или разблокиране на вашата смарт карта ще получите и административен идентификационен номер (АИН). Ако загубите или забравите своя ПИН смарт картата ви ще остане неизползваема, тъй като ПИН и АИН кодовете не се отпечатват или съхраняват никъде другаде, освен в документа предназначен за клиента, купил картата!

За да подпишете своя документ, се използва специална софтуерна програма. Софтуерът генерира специален "отпечатък" (контролен низ) на подписвания документ, като промяната на който и да е символ в документа води до различен отпечатък. Полученият отпечатък се кодира с вашия частен ключ и се превръща в официален електронен подпис.
Изпращането на публичния ключ до получателя може да стане чрез публикуването му в Интернет, откъдето адресата може да го изтегли или чрез директно предоставяне на публичния ключ до адресата (като приложен файл) при изпращането на електронния документ.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат